Наглядова рада Фонду

Міжнародний благодійний фонд “Максимум” стає ще більш відкритим та прозорим у своїй діяльності – ми створили Наглядову раду у кількості 3 осіб, а саме:

  • Безуглий Євген Валерійович
  • Безугла Тала Леонідівна
  • Левченко Віктор Вікторович

Відтепер розпорядчі та контролюючі функції у Фонді здійснює Наглядова рада у складі трьох осіб, що обираються терміном на 3 роки. Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу.

Наглядова рада затверджує благодійні програми Фонду і контролює відповідність діяльності та використання активів Фонду його статуту. Засідання Наглядової ради проводиться не рідше одного разу на рік

До компетенції Наглядової ради належить:

  • здійснення контролю за фінансовою діяльністю Фонду;
  • складання висновку по річних звітах та балансах;
  • має право вимоги скликання позачергових Загальних зборів;

Наглядова рада вправі вимагати від посадових осіб Фонду представлення необхідних їй матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень.

Для нас важливо бути відкритими та чесними, тому ми це підтвердили створенням Наглядової ради!

Долучайтеся до проектів Фонду 

Залишити коментар